Nyheder

Ny Meny indkalder til generalforsamling 2015

 

INDKALDELSE TIL

GENERALFORSAMLING 2015

 

Kunstforeningen Ny Meny (Stiftet 2. april 1993)

 

Hermed indbydes til generalforsamling i kunstforeningen Søndag den 31. maj kl. 13.00 hos Inge-Lise og Kai på Randlevvej 24, 8300 Odder.

 

(Husk; kommer du ikke til generalforsamlingen, skal dine rotationsbilleder leveres til adressen INDEN generalforsamlingen)

 

Tilmelding sendes til formanden på mail: line@kolbeckvikar.dk senest d. 27. maj.

Medbring rotationsbilleder samt billeder til auktion.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af kasserer

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Auktion (billede nr 45 Berlin)

7. Evt.

8. Generalforsamlingen afsluttes

 

Efter generalforsamlingen er grillen klar til at blive indtaget.

Hver familie bedes medbringe kød og drikke til eget forbrug samt tilbehør til fællesbord.

 

PS: Er du ikke medlem, kan du blive det ved at kontakte Karina inden generalforsamlingen.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ny Meny

Line, Trine, Rikke

 

Vi mangler dit billede !!!

 

Send det til trine_markfoged@hotmail.com

 

Den gamle bestyrelse takker for en god generalforsamling, og overlader glædeligt styrringen til den nye bestyrelse Kaj, Dennis og Kasper.

Bestyrelsen har lavet en ny, forbedret hjemmeside.

 

Hjemmesiden er overskuelig og kan tilgås og redigeres af alle medlemmer af kunstforeningen.

 

FORSLAG FRA BESTYRELSEN:

 

Bestyrelsen foreslår at kunstforeningen Ny Meny går digitalt. Dvs. at alle informationer fremover skal være tilgængelige digitalt incl. billede af kunstgenstande, rotationsplan, medlemsliste, referater, rengskab og formandens beretning, statutter, samt kopi/billede af kunstneres visitkort m.m. Det vil være den afgående bestyrelsens ansvar at ligge relevant information på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

 

Hvis forslaget vedtages til generalforsamlingen 2015 vil bestyrelsen (2014-2015) påtage sig opgaven med at indscanne tidligere visitkort fra den fysiske mappe således at denne kan udfases.

Velkommen til NyMeny - Familiekunstforening

HUSK - Generalforsamling

 

Søndag D. 31. maj 2015 kl. 13.00 hos Ingelise og Kaj

NyMeny er nu ejer af to nye interessante kunstværker

 

De bliver offentliggjort D. 31 maj - GLÆD JER!

FORMAND

Line Koldbæk

SEKRETÆR

Rikke Markfoged

KASSERER

Trine Markfoged Jensen

Copyright © All Rights Reserved - Ny Meny 2015